LV EN

Katrs ir mākslinieks (2009)

Par projektu

Ar nolūku veicināt jauniešu aktīvu pilsonību un savstarpējo solidaritāti, kā arī veicināt iecietību jauniešu vidū, Radošās iniciatīvas centra (RIC) ir pasludinājis šo gadu par radošuma un inovāciju gadu. Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” (Youth in Action) ietvaros RIC ir izstrādājis projektu „Katrs ir mākslinieks!” Latvijas jauniešu iesaistīšanai tādās jomās kā dzimto pilētu vai novadu attīstība caur mākslu un kultūru. Projekta mērķi ir veicināt jauniešu personisko izaugsmi, sociālo prasmju un radošās iztēles attīstību, kā arī sekmēt Latvijas rajonu kultūras nozīmi un pastāvošo vērtību apzināšanu un atzīšanu sabiedrībā. Projekta uzdevumi ir organizēt radošo darbnīcu vizuālajā mākslā un dekorēšanā projekta tiešiem dalībniekiem; organizēt un pašiem novadīt radošas darbnīcas (katra 15 dalībniekiem) vizuālajā mākslā un dekorēšanā 15 skolās 13 Latvijas rajonos (gan pilsētās, gan novados); veidot mākslas darbus par tēmu Mana dzimtā puse un rīkot 7 apvienotās skolnieku mākslas darbu izstādes - labdarības tirdziņu reģionālajās skolās un kultūras namos, lai savāktos līdzekļus ziedotu Zālītes speciālās internātskolas audzēkņiem. Atzīmējams ir arī tas fakts, ka projekta realizētāji ir deviņi RIC jaunieši. Projekta sabiedriskās aktivitātes notiks līdz 2010. gada maijam.

Projekta mērķi ir:


Projekta atbalsta persona

Olga Pekarska ir izvēlēta par atbalsta personu mūsu projekta ietvaros, jo projekta dalībnieku starpā ir 3 jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Atbalsta persona ir vecāka par projekta dalībniekiem, Olgai ir laba pieredze darbā ar jaunatni, viņa palīdzēja mums realizēt RIC iepriekšējus nelielus projektus. Olga ir „Radošās iniciatīvas centra” biedre. Viņai ir augstākā ekonomiskā izglītība, ka arī izglītība vizuālās mākslas jomā (Vācija, Itālija). Kopš 2003.gada viņa kā pasniedzēja vada seminārus un praktiskās nodarbības vizuālajā mākslā un dekorēšanā bērniem un jauniešiem. Viņai ir arī 4 gadu pieredze projektu vadībā.

Olga Pekarska

Jauniešu iniciatīvas grupa

Dainis Nazarovs

Jevgenija Šuļga

Jevgenijs Rojs

Līga Mazure

Viktors Sprengelis

Karina Lekareviča

Maksims Sļusars

Laura Matuzeviča

Projekta dalībnieki