LV EN

THANKS 2013-2015

Projekts: „Think Family: Empowerment of Families at Risk to Practice Active Citizenship - THANKS” (ID: 2013-1-RO1-GRU06-29553 13)

2013. gadā uzsākām projekta „Think Family: Empowerment of Families at Risk to Practice Active Citizenship - THANKS” (ID: 2013-1-RO1-GRU06-29553 13) īstenošanu pulkā partneru grupā, kas vieno 13 partnerus no 12. valstīm:

1.DIRECT Association

ROMANIA - Bucharest

Romania

2.Southern Regional College

UNITED KINGDOM, Newry

United Kingdom

3.Association for the Social Developement of Gondomar

PORTUGAL, Gondomar

Portugal

4.Çan Eğitimciler Derneği

TURKEY, Çanakkale

Turkey

5.Municipality of Linköping, dep. of Education, Section of resource and support

SWEDEN, Linköping

Sweden

6.Deutsche Stickgilde e.V.

GERMANY, Frankfurt

Germany

7.Stowarzyszenie Klub Sportowy ACTIVITA

POLAND, Przygodzice

Poland

8.Asociación de Innovación, Formación y Empleo para el Desarrollo Sostenible

SPAIN, Granada

Spain

9.Center for family and social care NGO

CZECH REPUBLIC, Ostrava

Czech Republic

10.Rehabilitation Centre for Stress and Trauma

CROATIA, Zagreb

Croatia

11.GRUNDTVIG FORWARD

ITALY, Carini

Italy

12.Associazione Culturale Gaja

ITALY, Vicenza

Italy

13.Radošas Iniciātīvas Centrs

LATVIA, Riga

latvia

Starptautiskā mūžizglītības projekta „Think Family: Empowerment of Families at Risk to Practice Active Citizenship - THANKS” (ID: 2013-1-RO1-GRU06-29553 13) īstenošana ilgs divus gadus ar noslēguma pasākumu Rīgā, 2015. gada vasarā.

Grundtvig mācību partnerības projektu finansē ES Mūžizglītības programma.

Pilsoniskās līdzdalības nozīmīgums kā daļa no mūžizglītības arvien vairāk tiek atzīts izglītības un apmācības jomā. Partnerība fokusēsies uz riska grupu ģimeņu uzdrošināšanās motivēšanu praktizēt pilsonisko līdzdalību, apmainīties ar pieredzi, materiālu un metodoloģijas izstrādi starpkultūru risinājumiem.

Projekts ir vērsts uz problēmām, kas skar visu ģimeni, un motivē tās pieņemt dzīves izaicinājumus, iesaista ģimenes no dažādām kultūrām, kas vēlas paaugstināt savu integrācijas līmeni.

Pirmā projekta partneru tikšanās notika Ziemeļīrijā, Apvienotajā Karalistē, pilsētā Newry 2013. gada novembrī, kuras laikā tika plānotas projekta turpmākās aktivitātes, sastādīts grafiks, veikts primārs pienākumu sadalījums.

Otrā projekta partneru tikšanās notika Sicīlijā, Itālijā, pilsētā Catini 2014. gada martā, kuras laikā tika pārspriesti projekta starprezultāti, prezentētas pirmās realizētās aktivitātes, notika diskusijas par aptauju veikšanu katrā no valstīm un anketēšanas jautājumu apspriešana.
Trešā projekta partneru tikšanās ir plānota Zviedrijā, pilsētā Linköping 2014. gada maijā, kuras laikā tiks pārspriesti un analizēti anketēšanas rezultāti valstu šķērsgriezumā, kas ļaus vienoti konsolidēt turpmākos veicamos darbus ņemot vērā visu valstu specifikas.