LV EN

Cooperation for Sustainability 2014

2014.gada janvārī biedrība „Radošas iniciatīvas centrs” uzsāka Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Caur jauniešu sadarbību uz ilgtspējīgām kopienām” īstenošanu ar mērķi radīt jauniešiem iespēju paust viedokli par viņiem nozīmīgiem jautājumiem un attīstīt viņu radošo potenciālu.
Projekta ietvaros gandrīz 50 jaunieši no Rīgas un Hījumā salas, atbilstoši projekta „Citizen” metodoloģijai, kopīgi strādās pie otrreizējās pārstrādes (upcycling) jautājumiem. Savus atklājumus, secinājumus un priekšlikumus jaunieši prezentēs projekta noslēguma konferencē, kas plānota šī gada novembrī Rīgā. Savukārt ceļā uz to paredzēti divi starptautiski semināri (Rīgā un Kainā), kuros jaunieši mācīsies par līdzdalības, atkritumu apsaimniekošanas, otrreizējās pārstrādes jautājumiem, kā arī pilnveidos savas komandas darba, viedokļa argumentēšanas, informācijas vākšanas un apstrādes prasmes.

Projekta uzsākšanas darbnīca Rīgā. 2014. gada 19 – 21 marts.

Latviešu jaunieši no BJC “Laimīte” ar projekta vadības grupu no Radošās iniciatīvas centra sveica Rīgā Igauņu jauniešus un skolotājus no Kainas ģimnāzijas, kā arī projekta vadības grupu no Jaan Tõnissoni Instituut. Darbnīcas laikā projekta dalībnieki strādāja pie projekta aktivitātēm, kā arī apmeklējaLatvijas saeimu, tikās ar tās pārstāvjiem, veidoja grupas diskusiju ar tiem, kā arī brauca ekskursijā uz Getliņu poligonu un tikās ar Homo ecus vides jautājumu pārspriešanai projekta kontekstā. 21. Martā ir notika diskusija un ieskices projekta tālāko aktivitāšu plānošanai un mājas darbu uzdošana mērķa grupām, ko sagatavot līdz nākošai tikšanās reizei, kas ir notiks Kainā no 2014. gada 1 līdz 3 jūnijam.

Projekta vadības grupas tiksānās Kainā 2014. gada 15-16. aprīlī

Projekta vadības grupas no Biedrības „Radošas iniciatīvas centrs” (Latvija) un Bērnu un jauniešu centra „Laimīte” (Latvija) brauca uz Kainu lai tiktos ar NVO „Jaan Tõnissoni Instituut” (Igaunija) un Kainas ģimnāzijas (Igaunija) pārstāvjiem, lai pārspriestu visus aktuālos jautājumus un sagatavotos otrajai starptautiskajai studentu darbīcai Kainā, kas norisināsies no 2014. gada 1 līdz 3 jūnijam.

Projektu īsteno:
NVO „Jaan Tõnissoni Instituut” (Igaunija) – vadošais partneris
Kainas ģimnāzija (Igaunija)
Biedrība „Radošas iniciatīvas centrs” (Latvija)
Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte” (Latvija)