LV EN

Erasmus Plusn

Radošās iniciatīvas centrs piedalās Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projektā pieaugušo izglītības sektorā.

Projekts „Mācīties, lai dzīvotu kopā” (Learning for Living Together) tiek īstenots Lielbritānijā, Latvijā, Itālijā, Zviedrijā un Īrijā. Projekta ID 2017-1-UK01-KA204-036563.

Stratēģiskās partnerības projekts ir vērsts uz ERASMUS+ programmas Pieaugušo izglītības sadaļas mērķi – izstrādāt inovatīvus rezultātus un uzņemties intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitāšu īstenošanu, tādējādi sekmējot izglītotāju kompetenču paplašināšanu un attīstību.

Līdztekus tam projekts sasaucas ar Erasmus+ programmas horizontālo prioritāti „Iekļaujoša izglītība, apmācība un jaunatne ", jo tas cenšas rast risinājumus vienlīdzības un iekļaušanas sekmēšanai, strādājot ar izglītotājiem, kuru mērķauditorija ir vietējās kopienas, migranti, bēgļi un patvēruma meklētāji un kuri sava darbā formālā un neformālā ceļā runā par daudzveidības un integrācijas jautājumiem. Līdz ar to projektā plānotais sasaucas arī ar Parīzes deklarācijā noteikto.

Projeta tiešie mērķi ir:

2017. gada 9. un 10. novembrī Newry, Ziemeļīrījā (Lielbritānija) pie vadošā partnera Southern Regional College notika pirmā starptautiskā tikšanās, kuras laikā tika apstiprināts turpmākās darbības plāns un sadalīti darba pienākumi.

Nākamā starptautiskā tikšanās norisināsies Rīgā, 2018. gada 1. un 2. martā , kuras ietvaros tiks rīkots starptautisks seminārs un diskusija uzaicinot vietējo nevalstisko organizāciju pārstāvjus pieredzes apmaiņai par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem, ekonomiskajiem migrantiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Semināra laikā tiks diskutēts arī par projektā topošās izglītības programmas un videofilmu sērijas saturu, kura tiks pielāgota ņemot vērā Latvijas un īpaši Rīgas situācijas specifiku.


NordplusAdult

Radošās iniciatīvas centrs piedalās Nordplus Adult projektā (NPAD-2016/10186).

"Sustainable Tools 4 Trainers" is Nordplus Adult 16 months project for six organisations from Iceland, Estonia, Latvia, Lithuania and Finland who made consortium with the aim to collaborate and develop "Tools for Trainers in Sustainable Training material for Tourism" as adult education in tourism field is one of their main interest and work during the few last years.

The project endeavors to promote innovation, exchange of experience and know-how between different types of organizations in Nordic and Baltic countries involved in adult education. It ventures to support the creation and dissemination of outstanding practices in tourism field and enhance the development of those working in adult education. The main project approach is targeted through non-formal learning activities, which aim at enhancing the skills and competences of adult education workers and learners who are the main target groups in this project.

The main tangible result of the project will be "Tools for Trainers in Sustainable Training material for Tourism" - collection of materials and best practices from the project partners and other organizations and also materials and activities created during the project. These Tools will be used as a practical instrument in the work of adult educators in project partners' and other stakeholders' organizations and also disseminated to wider audience. Results achieved during this project may be highly relevant and applicable also in fields not covered by the project.

Intangible results of this project will be the competences and experiences gained by participants - adult educators and learners, partners' organizations and other stakeholders involved in the project. These results will be visible on increased skills of participants in touristic field, on the improvement of the quality of work in the partners organizations and countries.


Anna Lindh Foundation

Radošās iniciatīvas centrs piedalās Anna Lindh Foundation projektā.

EUROMED: Education without Borders" between Estonia, Latvia, Sweden, United Kingdom, Italy and Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt and Jordan.

Project called “EUROMED Education Without Borders" will be conducted in cooperation between Sillamäe Society for Child Welfare (leader Estonia) and partners from Sweden (Munkebäcksgymnasiet in Göteborg) , Latvia (Radošas iniciativas centrs), UK (Madina Leadership Programme), Italy (Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia), Morocco (Le Forum Mediterraneen de la Jeunesse " FOMEJE"), Algeria (Association Club Scientifique de Setif), Tunisia (Zayrah Tunisia), Egypt (Bibliotheca Alexandrina) and Jordan (Jubilee School / King Hussein Foundation). Objective: Encourage creative solutions and advance intercultural education among young people of the Euro Mediterranean region to increase communication and build trust to motivate young people cross borders to take charge of the development of the Euro Mediterranean region and recognize the benefits of working together across cultural boundaries as we share common goals and a common future.

Target group: Young people (17-35) from Estonia, UK, Latvia, Italy, Sweden, Egypt, Morocco and Jordan, Algeria, and Tunisia who are active and interested in the Euro Mediterranean issues and have experience in education and creativity.

Products of the project will be: